Autorke teksta: Ljiljana Radovanović, diplomirani pedagog  i Milica Lazović, master profesor srpskog jezika

Na osnovu teme, forme, pisca i odnosa prema detetu analiziraćemo strukturu poruka u pesmama Plavi čuperakPrvi tangoKako se sanjaPlava zvezda i Imena iz zbirke Plavi čuperak, koju je Miroslav Antić posvetio dečacima i devojčicama predpubertetskog i pubertetskog uzrasta. Bliskost sa čitaocem koja iz svih Antićevih pesama izbija ostvaruje se pesničkim iskustvom i životnom mudrošću, zatim poznavanjem duše detinjstva, ali i intenzivnim ponovnim proživljavanjem doba o kojem piše. Pesme prožete maštom, igrom i veselošću mladalačke su i nasmejane, ali istovremeno i duboko ozbiljne, jer su takvi i doživljaji mladih o kojima govore. Antić se čitaocima obraća kao prijatelj i kao neko ko razume njihova strahove, pomažući im da lakše prevaziđu probleme odrastanja.

Tema

U zbirci Plavi čuperak preovlađuje ljubavna tematika, a pesnik govori o “problemima” odrastanja i prelasku iz detinjstva u odraslo doba. Plava zvezda u istoimenoj pesmi za svako dete predstavlja nešto drugo, neku želju ili cilj. Takav ideal postoji, dostižan je, ali se do njega stiže trudom. San u pesmi Kako se sanja ne treba tumačiti kao istinit ili lažan, on ne mora ni da se tumači. „Važno je da se sanja“, jer je to jedan drugi život za nas i za našu maštu i jer je to ono po čemu se razlikujemo od drugih. Odrastanje je tema pesme Prvi tango, u kojoj se kroz motiv plesa najavljuje momenat prelaska iz detinjstva u odraslo doba. Odraslost sa sobom nosi želje koje se ranije nisu javljale, pa se prvi put razmišlja o privlačnosti suprotnog pola. Odraslost sa sobom nosi odgovornost i ozbiljnost, pa strah od života pesnik izjednačava sa strahom od prvog plesa i ohrabruje dečake i devojčice da zaigraju svoj prvi tango, zapravo ih ohrabrujući pred životom. U Plavom čuperku reč je o dečaku i o njegovim doživljajima zaljubljenosti. Imena je pesma sa temom drugarstva. Ističući istinske ljidske vrednosti, pesnik ukazuje na potrebu za pravim prijateljima, ali i upozorava na oprez jer postoje i oni koji će se samo tako predstavljati.

Poruka o formi

U zaviasnosti od forme u kojoj je delo napisano, ono može imati i različitu vaspitnu ulogu. Plavoj zvezdi ton pesnikovog obraćanja detetu je onirički. Atmosferom “kao u snu” čitaočeva mašta se podstiče na otkrivanje ideala u prostoru sna. Po važnosti motiva sna sa njom je bliska pesma Kako se sanja, ali se u potonjoj pesmi insistira na neodređenosti i višeznačnosti fenomena. Pesnik koristi neodređene zamenice i priloge kako bi podstakao na razmišljanje. On postavlja pitanje, ali daje neodređen odgovor, jer čitalac sam treba da reši zagonetku. Prvi tango je metafora prelaska u odraslo doba. To je oznaka za prihvatanje odgovornosti, a „živi pegavi lutak“ metaforično označava dečaka i prvu simpatiju. Plavi čuperak pisan je u prvom licu jednine sa ciljem da se čitalac poistoveti sa zaljubljenim dečakom iz pesme, kao i da bude spontan i iskren u izražavanju emocija. Imena su sva od nabrajanja, čime se s jedne strane drugarstvo konkreizuje, dok se istovremeno stavlja u univerzalni plan jer ne govori o određenim osobama, već o drugovima uopšte.

Svako delo otkriva i ličnost pisca. Miroslav Antić nesumnjivo je veliki poznavalac prirode detinjstva, pa iako je pisao iz pozicije odraslog, svojom maštom i duhom  poistovetio se sa onima kojima su njegova dela namenjena. U Plavoj zvezdi podstičućim tonom se obraća čitaocu i veruje da je u njegove sposobnosti dostizanja cilja trudom. Ne piše bajku, iako je jezik kojim se obraća bajkovit, već simbol „plave zvezde“ utemeljuje u realnosti. U Kako se sanja ne prikriva poruku, kako bi ona jednom kada se otkrije ostavila ječi utisak nego da je eksplicitno kazana. Antić veruje da je dete istraživač koji uz podsticaje samostalno pronalazi saznanja neophodna za život. Plavi čuperak pokazuje da je autor poznavalac fiziološke i psihološke strane zaljubljivanja u pubertetu, jer je način na koji se obraća detetu prijateljski i iskren. U Prvom tangu stihovima ohrabruje i bodri čitaoce da se prepuste igri, ali i da se pomoću nje suoče sa odarastanjem, prihvatajući odgovornosti koje dolaze. U Imenima autor je u bliskom odnosu sa čitaocima, jer veruje da je svako dete posebno i da može naći prijatelje, ali upozorava da to nije lak posao i da se treba potruditi.

Poruka o detetu

Dok je u Plavoj zvezdi dete vešto, maštovito, uporno i da ako je istrajno i oprezno može postići sve što zamisli, u Plavom čuperku dete je simpatično, zbunjivo zato što je zaljubljeno, nespretno, iskreno i spontano dok  govori o sebi. U Prvom tangu je takođe nespretno i nesigurno pred izazovima koje pred njega postavlja svet odraslih, ali ipak sposobno da se izbori sa izazovima koji taj svet postavlja pred njega U Kako se sanja reč je o istrajnom istraživaču, a u Imenima pesnik veruje da su deca dobra i sposobna da sama izaberu drugare slične sebi.

Rezime

Ukoliko problem posmatramo sa stanovišta pedagogije, vaspitni značaj književnosti za deci veoma je veliki. Analizirane pesme Miroslava Antića pokazuju da se on na maštovit i duhovit način obraća čitaocima, pa samim tim i poruke koje šalje ostavljaju jači utisak nego da se deci pričaju pedagoške pouke o drugarstvu, ljubavi, idealima, odrastanju i sl. Svojim delom pesnik podstiče na traženje, otkrivanje i čuvanje jednom otkrivenih vrednosti i životnih istina. Zbirka Plavi čuperak bavi se temama važnim za odrastanje, pri čemu se o detetu govori kao o posebnom, vrednom, veštom i maštovitom, spremnom da se suoči sa „problemima“ i sposobnom da ih rešava na različite načine. Ono je iskreno, spontano u izražavanju emocija, ali i pomalo nespretno, kao i svako ko se suočava sa nepoznatim, naročito u dobu u kojoj ubrzano otkriva svet.

Literatura:

  • Antić, M. (1989): Plavi čuperak. Sarajevo: Svetlost
  • Čalenić, M. (1977): Književnost za decu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva


5 odgovora na “Analiza poruka u pesmama Miroslava Antića”

Ostavite odgovor