Članci označeni sa ‘marko kraljevic po drugi put medju srbima’

Autor teksta: Milica Lazović, master profesor srpskog jezika

Najznačajniji deo književnog opusa Radoja Domanovića predstavljaju satire, tj. dela u kojima se na podrugljiv i duhovit način osuđuje društvo ili pojedinac. Postoje dva načina na koji Domanović iskazuje svoju osudu, komično preuveličavanje – karikatura, hiperbola ili groteska i komična inverzija ostvarena figurama prenesenog značenja – aluzijom, alegorijom, ironijom, sarkazmom, paradoksom i parodijom. Satiričar svuda vidi iskvarenost, glupost i prljavštinu i njegovo je delo naseljeno izobličenim likovima kao nosiocima pomenutih osobina, pa tako i Domanović teži jednostavnijem i uprošćenijem slikanju pojave i svodi je na njene osnovne crte kako bi je jače istakao. Karikatura se sastoji iz stilizovanog pojednostavljivanja ili često grotesknog i apsurdnog preuveličavanja delova ili elemenata predstavljenog objekta, a njen efekat proizilazi iz namerne disharmonije delova. Karikirajući društvo XIX veka, autor prikazuje izvitoperene ljudske odnose, ljude koji se brinu jedino za zadovoljenje ličnih potreba gubeći iz vida vrednosti na kojima mora počivati svako društvo: postojanost, poštenje, hrabrost, mudrost. Pročitajte nastavak članka »